Saskaņotais paziņojums un paraugs tā aizpildīšanā

Saskaņotā paziņojuma aizpildīšanas paraugsLTAB video pamācība Saskaņotā paziņojuma aizpildīšanā
(3 min)

Kā palīdzību negadījumā cietušajiem piedāvājam Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) YouTube videokanālā ievietoto pamācību, kā aizpildāms saskaņotais paziņojums.

Saskaņotā paziņojuma iekšpusē ir norādījumi, kā aizpildīt šo dokumentu.

Video: Saskaņotā paziņojuma aizpildīšana

Video: Saskaņotā paziņojuma aizpildīšana

Saskaņotie paziņojumi tiek drukāti uz paškopējoša papīra un tie jāaizpilda ar lodīšu pildspalvu, iegūstot oriģinālu un vienu kopiju. Oriģināls un kopija tiek sadalīta starp abiem negadījumā iesaistītajiem transportlīdzekļu vadītājiem, katram tos vēlāk iesniedzot savam vai otras puses apdrošinātājam.

Svarīgi, lai negadījuma skicē tiktu uzzīmēti transportlīdzekļi CSNg sadursmes brīdī, nevis pēc tā. CSNg apstākļu noskaidrošanai var noderēt arī CSNg brīdī uzņemtas fotogrāfijas, kuras var pievienot paziņojumam, iesniedzot to apdrošinātājam.

Pēc tam, kad Saskaņotais paziņojums ir aizpildīts, tajā nedrīkst veikt labojumus!

Negadījumā cietušais savu eksemplāru var iesniegt savam KASKO apdrošinātājam (rekomendējam) vai arī vērsties tieši pie vainīgās puses OCTA apdrošinātāja, vai arī pie sava OCTA apdrošinātāja, ja pērkot polisi tajā ir paredzēta “tiešā zaudējumu regulēšanas” iespēja, kuru atsevišķi apdrošinātāji piedāvā. Tiesa gan, parasti par papildus samaksu.

ATGĀDINĀM: Arī negadījuma izraisītājam (pat ja pašam auto bojājumu nav, vai arī tie ir niecīgi) ir pienākums iesniegt saskaņoto paziņojumu savam OCTA apdrošinātājam 10 dienu laikā un tas darāms pirms auto bojājumu novēršanas.
Neiesniegšanas sekas var būt ļoti nepatīkamas, jo saskaņā ar OCTA likumu, tādā gadījumā apdrošinātājs ir tiesīgs pieprasīt negadījuma izraisītājam (automašīnas īpašniekam vai turētājam) kompensēt visus zaudējumus, kas atlīdzināti cietušajam (vērsies ar regresa prasību).

PARAUGS
aizpildīts Saskaņotais paziņojums

saskanotais_pazinojums_paraugs

Jāņem vērā, ka Saskaņotais paziņojums ir aizpildāms tikai tad, ja ceļu satiksmes negadījumā (CSNg) ir iesaistīti tikai 2 (ne vairāk) transportlīdzekļi,
ja nav cietušas personas,
ja nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai,
ja CSNg iesaistītajiem transportlīdzekļiem nav radušies tādi bojājumi, kuru dēļ tie nedrīkst vai nevar turpināt ceļu,
kā arī, ja CSNg iesaistītie autovadītāji spēj vienoties par visiem būtiskajiem CSNg apstākļiem.
Saskaņotais paziņojums ir jāaizpilda abiem autovadītājiem.

Ja kāds no iepriekš uzskaitītajiem nosacījumiem neizpildās, rekomendējam par CSNg ziņot ceļu policijai.