Īpašums

Īpašuma apdrošināšana ir brīvprātīgais apdrošināšanas veids un par Īpašuma polises iegādāšanas ir atbildīgs katrs pats. Īpašuma apdrošināšanā ir iespējams apdrošināt nekustamo īpašumu, kustamo mantu un atbildību par materiāliem zaudējumiem, kas var rasties trešajām personām.

Īpašuma apdrošināšanas segties riski

Īpašuma apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta, ja zaudējumi ir radušies šo risku rezultātā:

  • Uguns iedarbība
  • Dabas stihijas (vētra, krusa, plūdi, lietus gāzes, nepārtraukta snigšana, zemestrīce)
  • Ūdens noplūde
  • Sadursme
  • Vandālisms, laupīšana, zādzība

Lai saņemtu Īpašuma apdrošināšanas piedāvājumu sazinies ar mums:
Biroja telefons: +371 63125402
Informatīvais telefons: + 371 27711700
E-pasts: [email protected]