KASKO

KASKO ir brīvprātīgā sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana un par šīs polises iegādi domā katra transportlīdzekļa īpašniekts pats. Ikdienā lietotojot transportlīdzekli mēs saskaramies ar dažādiem riskiem, kurus iegādājoties KASKO polisi mēs varam pārcelt uz apdrošināšanas kompāniju pleciem.

KASKO apdršināšanas segtie riski

Neatkarīgi no tā vai bojājumi trasportlīdzekliem ir radušies jūsu pašu vai kāda cita vainas dēļ, KASKO polise sedz šādus riskus:

  • Ceļu satiksmes negadījums
  • Dabas stihijas (vētra, zibens spēriens, krusa, plūdi)
  • Uguns iedarbība
  • Dažādu priekšmetu un lietu uzkrišana
  • Trešo personu prettiesiska rīcība
  • Zādzība vai laupīšana

Lai saņemtu KASKO apdrošināšanas piedāvājumu sazinies ar mums:
Biroja telefons: +371 63125402
Informatīvais telefons: + 371 27711700
E-pasts: [email protected]