Sūdzību izskatīšanas kārtība

Kārtību, kādā tiek izskatītas klientu sūdzības varat apskatīt šajā dokumentā:

Sūdzību izskatīšanas kārtība