Sūdzību izskatīšanas kārtība

Kārtību, kādā tiek izskatītas klientu sūdzības, varat apskatīt šajā dokumentā:

Kārtība, kādā tiek izskatītas klientu sūdzības